1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage Troponin I is een volgende generatie immunofluorescentieassay die in combinatie met de Quidel Triage MeterPro op de zorglocatie wordt gebruikt voor de kwantitatieve meting van de volgende generatie troponine I. (Niet beschikbaar in de VS)

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

Hulpmiddel bij de diagnose van myocardinfarct (letsel)

De arts kan profiteren van de hogere sensitiviteit die wordt verkregen door het gebruik van een 99e percentiel TnI met een grenswaarde van 0,02 ng/ml

Kan het verblijf op de spoedeisende hulp (LOS) en de tijd tot het labresultaat (TAT) verkorten

Kan leiden tot betere klinische, financiële en operationele resultaten

Product Specifications

Product Spec Data

Bestemd voor gebruik met Quidel Triage-meters

Resultaten in circa 20 minuten

Plasma of volbloed in EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
98600EU (wereldwijd)

Quidel Triage Troponin I Test

88733 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 3 Control 1

88734 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 3 Control 2