1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage Troponin I-testen er en næste generations fluorescensimmunoanalyse, der skal anvendes sammen med Quidel Triage MeterPro på behandlingsstedet til kvantitative målinger af næste generations Troponin I. (Ikke tilgængelig i USA)

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

En hjælp til diagnosticering af myokardieinfarkt (skader)

Giver lægen fordelen ved den høje sensitivitet, der fås ved anvendelse af en 99. percentil TnI med et cut-off på 0,02 ng/ml

Kan reducere længden af indlæggelse på akutafdelinger og behandlingstid

Kan forbedre kliniske, økonomiske og driftsmæssige resultater

Product Specifications

Product Spec Data

Anvendes sammen med Quidel Triage MeterPro

Giver resultater på ca. 20 minutter

Bruger plasma eller fuldblod i EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
98600EU (i hele verden)

Quidel Triage Troponin I Test

88733 (i hele verden)

Quidel Triage Total 3 Control 1

88734 (i hele verden)

Quidel Triage Total 3 Control 2