1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600, je fluorescenční imunotest, který je určen k použití s platformou Quidel Triage MeterPro pro účely kvalitativního stanovení přítomnosti drog a/nebo jejich hlavních metabolitů v nadprahových koncentracích až pro 9 různých drogových tříd, včetně testů na amfetaminy, metamfetaminy, barbituráty, benzodiazepiny, kokain, EDDP, opiáty, THC a tricyklická antidepresiva v lidské moči.

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

FeatureBenefit

Integrovaná kontrola kvality zajišťuje denní kontrolu kvality, kontrolu kvality pro pozitivní/negativní výsledky provádějte jednou za měsíc.

Spolehlivý test

Vzorek pacienta je automaticky analyzován a srovnán s vícebodovou kalibrační křivkou pro specifickou šarži poskytovanou prostřednictvím modulu CODE CHIP™.

Přesný/kalibrovaný test

Nastavitelné panely s testem Select™.

Flexibilní test

Kvalitativní pozitivní/negativní výsledky lze zobrazit, vytisknout a přenést.

Test s připojením

Režim šarže umožňuje zvýšený objem výstupů

Efektivní test

Ordering Information

Catalog NumberDescriptionKit Size / Case Size
94600

Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600 (panel pro 9 drog: AMP, mAMP, BAR, BZO, COC, EDDP, OPI, THC, TCA)

25 testů
94613

Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600 Control 1

5 x 0,25 ml
94614

Quidel Triage TOX Drug Screen, 94600 Control 2

5 x 0,25 ml
Vizuální karty drogového testu Quidel Triage OXY, BUP, MDMA aPCP nabízejí zvýšenou flexibilitu.
  • Vylepšené CLIA testy
  • Metoda ponoření a odečtu nebo pipetováním
  • Výsledky do 5 minut, stabilní až 5 hodin
  • Skladování při pokojové teplotě
16-20348

Quidel Triage Rapid BUP, MDMA, OXY Panel

25 testů
16-20349

Quidel Triage Rapid PCP Single Test

25 testů
10-ZNC-000

Detectabuse® Universal Negative Control

1 x 5,0 ml
10-ZPCOX-220

Detectabuse® Universal Positive Control

1 x 5,0 ml

Panel pro vyhodnocení:

26657
Panel pro vyhodnocení biochemických diagnostických testů – používá se jako validační metoda u drogového screeningu Quidel Triage TOX 94600 a vizuální testy s odečtem Quidel Triage Rapid.
20 x 3,0 ml