1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage Profiler SOB-panel is een immunofluorescentieassay die artsen de mogelijkheid biedt binnen ongeveer 20 minuten een onderscheid te maken tussen de vele verschillende oorzaken van kortademigheid. Het panel wordt gebruikt in combinatie met de draagbare Quidel Triage MeterPro voor de kwantitatieve meting van myoglobine, CK-MB, troponine I, B-type natriuretisch peptide en D-dimeer.

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

Simultane meting van vijf markers: troponine I, CK-MB, myoglobine, BNP en D-dimer

Snelle, rendabele en doeltreffende evaluatie van de symptomen van kortademigheid plus de juiste behandeling daarvan

Hulpmiddel bij de diagnose van myocardinfarct (letsel)

Hulpmiddel bij de diagnose en beoordeling van de ernst van CHF

Hulpmiddel bij de risicostratificatie van patiënten met HF

Hulpmiddel bij de risicostratificatie van patiënten met ACS

Hulpmiddel bij de beoordeling en evaluatie van patiënten bij wie diffuse intravasculaire coagulatie of trombo-embolische voorvallen (waaronder longembolie) worden vermoed

Product Specifications

Product Spec Data

Bestemd voor gebruik met Quidel Triage-meters

Resultaten in circa 20 minuten

Plasma of volbloed in EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
97300EU (wereldwijd)

Quidel Triage Profiler SOB Panel

88753 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 5 Control 1

88754 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 5 Control 2

88755 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 5 Calibration Verification

Product Documentation

Product documentation is best viewed in Internet Explorer