Search form

Quidel Triage NT-proBNP -testi on kvantitatiivinen pikatesti NT-pro BNP -pitoisuuksien määrittämiseen. Se soveltuu käytettäväksi sekä vieritestaukseen että laboratorioon. Avuksi hoitopäätösten tekoon sydämen vajaatoimintapotilailla sekä akuutin koronaarisyndrooman riskinarviointiin. (Ei saatavana Yhdysvalloissa)

Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

diagnosointiin sydämen vajaatoimintapotilailla (CHF)

riskinarviointiin sydämen vajaatoimintapotilailla

riskinarviointiin akuutissa koronaarisyndroomassa

kardiovaskulaaristen tapahtumien ja kuoleman lisääntyneen riskin arviointiin potilailla, joilla on sydämen vajaatoiminnan riski ja vakaaoireinen sepelvaltimotauti.

Product Specifications

Product Spec Data

Käytetään Quidel Triage -mittareissa

Antaa tulokset noin 20 minuutissa

Näyte: EDTA-plasma tai kokoveri

Ordering Information

Catalog NumberDescription
98700EU (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage NT-proBNP Test

98713EU (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage NT-proBNP Control 1

98714EU (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage NT-proBNP Control 2