1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Gør beslutninger i forbindelse med behandling af hjertesvigt hurtigere eller vurderer risici ved akut koronart syndrom på behandlingsstedet eller i laboratoriet med Quidel Triage NT-proBNP-testen, en hurtig, kvantitativ test til måling af NT-proBNP. (Ikke tilgængelig i USA)

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

Diagnosticering af patienter, hvor der er mistanke om kongestivt hjertesvigt

Vurderer risici for patienter med hjertesvigt

Vurderer risici for patienter med akut koronart syndrom

Vurdering af øget risiko for kardiovaskulære hændelser og dødelighed hos patienter med risiko for hjertesvigt, der har stabil koronararteriesygdom.

Product Specifications

Product Spec Data

Anvendes sammen med Quidel Triage MeterPro

Giver resultater på ca. 20 minutter

Bruger plasma eller fuldblod i EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
98700EU (i hele verden)

Quidel Triage NT-proBNP Test

98713EU (i hele verden)

Quidel Triage NT-proBNP Control 1

98714EU (i hele verden)

Quidel Triage NT-proBNP Control 2