1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage D-Dimer-testen er en hurtig fluorescensimmunoanalyse, der foretages på behandlingsstedet, til brug sammen med Quidel Triage apparater Denne test anvendes til at bestemme tværbundne fribrinnedbrydningsprodukter, der indeholder D-Dimer i EDTA fuldblods- og plasmaprøver. Testen anvendes som en hjælp til vurdering og evaluering af patienter, hvor der er mistanke om dissemineret intravaskulær koagulation eller tromboemboliske hændelser inkl. pulmonal emboli.

Referencer

1. Dempfle CE, Zips S, Ergul H, Heene DL. The Fibrin Assay Comparison Trial (FACT): Evaluation of 23 quantitative D-dimer assays as basis for the development of D-dimer calibrators. Thromb Haemost. 2001;85:671-678.

2. Stein PD, Hull RD, Patel KC, et al. D-dimer for the exclusion of acute venous thrombosis and pulmonary embolism: a systematic review. Ann Intern Med. 2004;140:589-602.

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

Vurderer hurtigt, nemt og billigt patienter, hvor der er mistanke om tromboemboliske hændelser som dyb venetrombose (DVT) eller pulmonal emboli (PE), så behandling kan igangsættes.

Kan reducere længden af indlæggelse på akutafdelinger og behandlingstid

Kræver ikke daglige kontroller

Benytter 3B6 D-dimer-antistoffet, der har vist høj klinisk specificitet for PE og DVT1,2

Product Specifications

Product Spec Data

Anvendes sammen med Quidel Triage MeterPro

Giver resultater på ca. 20 minutter

Bruger plasma eller fuldblod i EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
98100 (US)

Quidel Triage D-Dimer Test

98100EU (i hele verden)

Quidel Triage D-Dimer Test

88753 (i hele verden)

Quidel Triage Total 5 Control 1

88754 (i hele verden)

Quidel Triage Total 5 Control 2

88755 (i hele verden)

Quidel Triage Total 5 Calibration Verification