1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Het Quidel Triage Cardio2-panel is een immunofluorescentieassay die in combinatie met de draagbare Quidel Triage MeterPro wordt gebruikt voor de kwantitatieve meting van de volgende generatie troponine I en B-type natriuretisch peptide. (Niet beschikbaar in de VS)

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

BNP kan voorzien in snelle risicobeoordeling en onderscheidende diagnose van patiënten met kortademigheid en risicobeoordeling van patiënten met acuut coronair syndroom

Hulpmiddel bij de diagnose en beoordeling van de ernst van CHF

Hulpmiddel bij de risicostratificatie van patiënten met HF

Hulpmiddel bij de risicostratificatie van patiënten met ACS

TnI helpt bij de diagnose van myocardinfarct (letsel)

De arts kan profiteren van de hogere sensitiviteit die wordt verkregen door het gebruik van een 99e percentiel TnI met een grenswaarde van 0,02 ng/ml

Kan het verblijf op de spoedeisende hulp (LOS) en de tijd tot het labresultaat (TAT) verkorten

Kan leiden tot betere klinische, financiële en operationele resultaten

Product Specifications

Product Spec Data

Bestemd voor gebruik met Quidel Triage-meters

Resultaten in circa 20 minuten

Plasma of volbloed in EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
97500EU (wereldwijd)

Quidel Triage Cardio2 Panel

88733 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 3 Control 1

88734 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 3 Control 2

Product Documentation

Product documentation is best viewed in Internet Explorer
Accept
By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our Privacy and Cookie Notice.