1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Het Quidel Triage Cardiac-panel is een immunofluorescentieassay die in combinatie met de draagbare Quidel Triage MeterPro wordt gebruikt voor de kwantitatieve meting van myoglobine, CK-MB en troponine I, als hulpmiddel bij de diagnose van myocardinfarct (letsel).

Referenties

1. Quidel Triage Cardiac Panel Package Insert.

2. Ng SM, Krishnaswamy P, Morissey R, Clopton P, Fitzgerald R, Maisel AS. Ninety minute accelerated critical pathway for chest pain evaluation. Am J Cardiol. 2001; 104: 1454-1456.

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

Multi-markerstrategie op de zorglocatie

Betekenisvolle diagnostische informatie op grond waarvan acuut myocardinfarct (AMI) kan worden onderscheiden van andere cardiale afwijkingen¹

Bijna perfecte NPV (99,9%), die snelle uitsluiting mogelijk maakt²

Kan het verblijf op de spoedeisende hulp (LOS) en de tijd tot het labresultaat (TAT) verkorten

Kan het aantal verblijven van minder dan 24 uur verhogen (minder onnodige ziekenhuisopnames)

Kan leiden tot betere klinische, financiële en operationele resultaten

Product Specifications

Product Spec Data

Bestemd voor gebruik met Quidel Triage-meters

Resultaten in circa 20 minuten

Plasma of volbloed in EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
97000HS (US)

Quidel Triage Cardiac Panel

97000HSEU (wereldwijd)

Quidel Triage Cardiac Panel

88753 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 5 Control 1

88754 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 5 Control 2

88755 (wereldwijd)

Quidel Triage Total 5 Calibration Verification