1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Panel Quidel Triage Cardiac je fluorescenční imunoanalýza určená k rychlé diagnostice infarktu myokardu (selhání) ke kvantitativnímu měření myoglobinu, CK-MB a troponinu I. 

Bibliografie

1. Quidel Triage Cardiac Panel Package Insert.

2. Ng SM, Krishnaswamy P, Morissey R, Clopton P, Fitzgerald R, Maisel AS. Ninety minute accelerated critical pathway for chest pain evaluation. Am J Cardiol. 2001; 104: 1454-1456.

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

Víceparametrová diagnostika v místě poskytováné péče (POC)

Poskytuje důležitou diagnostickou informaci k odlišení akutního infarktu myokardu (AMI) od jiných srdečních abnormalit1

Má velmi malou odchylku NPV (99,9 %), která umožňuje rychlé vyloučení2 AMI

Zkracuje dobu hospitalizace (LOS) na  oddělení urgentní péče a dobu analýzy (TAT)

Zvyšuje počet hospitalizací kratších než 24 h (omezuje zbytečné příjmy)

Zlepšuje klinické, ekonomické a provozní výstupy

Product Specifications

Product Spec Data

Určen k použití s měřicími přístroji Quidel Triage

Výsledek přibližně za 20 minut

Stanovení z plazmy nebo plné krve s EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
97000HS (US)

Quidel Triage Cardiac Panel

97000HSEU (celosvětově)

Quidel Triage Cardiac Panel

88753 (celosvětově)

Quidel Triage Total 5 Control 1

88754 (celosvětově)

Quidel Triage Total 5 Control 2

88755 (celosvětově)

Quidel Triage Total 5 Calibration Verification