1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage BNP -testi sydämen vajaatoimintapotilaiden hoitopäätösten nopeuttamiseen sekä riskinarviointiin akuutissa koronaarisyndroomassa. Testi on kvantitatiivinen pikatesti BNP:n määrittämiseen kokovererstä tai plasmasta. Testi sopii sekä laboratorio- että vieritestauskäyttöön.

viitteet

1. Maisel AS, et al., “Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure”. N Engl J Med 2002; 347: 161−8.

2. Cowie MR, et al., “Recommendations on the clinical use of B-type Natriuretic Peptide testing (BNP or NTproBNP) in the UK and Ireland”, The British Journal of Cardiology 2010; 17:76-80.

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

apu sydämen vajaatoiminnan diagnostiikassa

apu sydämen vajaatoiminnan vaikeusasteen arvioinnissa

akuutin koronnarisyndrooman riskinarviointi

sydämen vajaatoiminnan riskinarviointi

välitön potilaan testitulosten konsultaatio

parantaa kliinisiä, taloudellisia ja toiminnallisia tuloksia1,2

Product Specifications

Product Spec Data

Käytetään Quidel Triage -mittareissa

Antaa tulokset noin 15 minuutissa

CLIA waived -status kokoveritestille

Ainut CLIA waived -statuksen saanut BNP-määritys verestä

EDTA-plasma tai -kokoveri

Ordering Information

Catalog NumberDescription
98000XR (US)

Quidel Triage BNP Test

98000XREU (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage BNP Test

98013XR (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage BNP Control 1

98014XR (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage BNP Control 2

98015XR (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage BNP Calibration Verification

88753 (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage Total 5 Control 1

88754 (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage Total 5 Control 2

88755 (maailmanlaajuinen)

Quidel Triage Total 5 Calibration Verification