1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage BNP je rychlý, kvantitativní test ke zjištění hladiny BNP, který vám pomůže rychleji rozhodnout o léčbě při selhání srdce nebo při stanovení rizika akutního koronárního syndromu (ACS) v místě poskytování péče nebo v laboratoři.

Bibliografie

1. Maisel AS, et al., “Rapid measurement of B-type natriuretic peptide in the emergency diagnosis of heart failure”. N Engl J Med 2002; 347: 161−8.

2. Cowie MR, et al., “Recommendations on the clinical use of B-type Natriuretic Peptide testing (BNP or NTproBNP) in the UK and Ireland”, The British Journal of Cardiology 2010; 17:76-80.

Select a Language
Translate rest of this page?

Features & Benefits

Benefit

Pomůcka při diagnostice městnavého srdečního selhání (CHF)

Pomůcka při stanovení závažnosti CHF

Určení míry rizika u pacientů s ACS

Určení míry rizika u pacientů se selháním srdce

Umožňuje okamžitou konzultaci s pacienty podle výsledků testu

Zlepšuje klinické, ekonomické a provozní výstupy1,2

Product Specifications

Product Spec Data

Určen k použití s měřicími přístroji Quidel Triage

Výsledek dostupný přibližně za 15 minut

CLIA-waived pro použití plné krve

Jediný CLIA waived krevní test zjišťující hladinu BNP

Plazma nebo plná krev s EDTA

Ordering Information

Catalog NumberDescription
98000XR

Quidel Triage BNP Test

98000XREU (celosvětově)

Quidel Triage BNP Test

98013XR

Quidel Triage BNP Control 1

98014XR

Quidel Triage BNP Control 2

98015XR

Quidel Triage BNP Calibration Verification

88753 (celosvětově)

Quidel Triage Total 5 Control 1

88754 (celosvětově)

Quidel Triage Total 5 Control 2

88755 (celosvětově)

Quidel Triage Total 5 Calibration Verification