1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage-systemet er et ledende, nytt diagnostisk hurtigtestsystem som består av en måler og diverse testenheter. Systemet forbedrer legens muligheter til å påvise kritiske sykdommer og helsetilstander, inkludert hjertesvikt og myokardinfarkt, og er et hjelpemiddel ved vurdering av lungeemboli hos pasienter. Quidel Triage-varemerkets hurtigtester inkluderer BNP, CK-MB, D-Dimer, myoglobin, troponin I og kvalitativ TOX-legemiddelscreening. Quidel Triage brukes for tiden på ca. 50 prosent av amerikanske sykehus, og er tilgjengelig i mer enn 50 land.

Select a Language
Translate rest of this page?