1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Quidel Triage-systemet er et ledende, nytt diagnostisk hurtigtestsystem som består av en måler og diverse testenheter. Systemet forbedrer legens muligheter til å påvise kritiske sykdommer og helsetilstander, inkludert hjertesvikt og myokardinfarkt, og er et hjelpemiddel ved vurdering av lungeemboli hos pasienter. Quidel Triage-varemerkets hurtigtester inkluderer BNP, CK-MB, D-Dimer, myoglobin, troponin I og kvalitativ TOX-legemiddelscreening. Quidel Triage brukes for tiden på ca. 50 prosent av amerikanske sykehus, og er tilgjengelig i mer enn 50 land.

Select a Language
Translate rest of this page?
Accept
By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our Privacy and Cookie Notice.