Search form

Het Quidel Triage-systeem is een toonaangevend, baanbrekend, snel diagnostisch testsysteem bestaande uit een meter en verschillende testapparaten waarmee artsen ernstige aandoeningen en gezondheidssituaties waaronder hartfalen en acute myocardinfarcten beter kunnen diagnosticeren en patiënten beter op longembolie kunnen beoordelen. De snelle tests van het Quidel Triage-merk bieden bijvoorbeeld kwantitatieve metingen van BNP, CK-MB, D-dimeer, myoglobine, en troponine I, en kwalitatieve tests op drugsmisbruik, worden momenteel in circa 50 procent van de Amerikaanse ziekenhuizen gebruikt en zijn leverbaar in meer dan 50 internationale markten.

Select a Language
Translate rest of this page?
Accept
By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our Privacy and Cookie Notice.