1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Systém Quidel Triage je nový, rychlý diagnostický testovací systém zahrnující měřicí přístroj a testovací soupravy. Pomáhá lékaři při diagnostice kritických onemocnění a zdravotních stavů pacientů, včetně srdečního selhání, infarktu myokardu a stanovení plicní embolie. Rychlé testy Quidel Triage zahrnují kvantitativní stanovení BNP, CK-MB, D-Dimeru, myoglobinu, troponinu I a kvalitativní screening TOX léků. V současné době se používají v přibližně 50 procentech nemocnic v USA a jsou dostupné na více než 50 mezinárodních trzích.
Select a Language
Translate rest of this page?