1.800.874.1517
English | Chinese

Search form

Systém Quidel Triage je nový, rychlý diagnostický testovací systém zahrnující měřicí přístroj a testovací soupravy. Pomáhá lékaři při diagnostice kritických onemocnění a zdravotních stavů pacientů, včetně srdečního selhání, infarktu myokardu a stanovení plicní embolie. Rychlé testy Quidel Triage zahrnují kvantitativní stanovení BNP, CK-MB, D-Dimeru, myoglobinu, troponinu I a kvalitativní screening TOX léků. V současné době se používají v přibližně 50 procentech nemocnic v USA a jsou dostupné na více než 50 mezinárodních trzích.
Select a Language
Translate rest of this page?
Accept
By continuing to use this site you are agreeing to our use of cookies. For more details please see our Privacy and Cookie Notice.